Disclaimer The Love Corporation

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel The Love Corporation met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kanThe Love Corporation niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.The Love Corporation garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten vanThe Love Corporation via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon.The Love Corporation wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Wanneer The Love Corporation links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten doorThe Love Corporation worden aanbevolen.The Love Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door The Love Corporation niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

The Love Corporation behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanThe Love Corporation of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.